На 2 юни – В пантеона на Свободата

На 2 юни 2022 г., четвъртък, на паметника на Васил Левски ученици от софийските училища осъществиха ритуално четене на стихотворенията от сборника „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“. Първият етап от четенето приключи преди 12 ч. Непосредствено след заглъхването на сирените, призоваващи да почетем героите на България, участниците и присъстващите на събитието ученици, учители, директори на столични училища и граждани в хор прочетоха Ботевото стихотворение „Хаджи Димитър“.

В четенето взеха участие ученици от СГСАГ „Христо Ботев“, 21. СУ „Христо Ботев“, Първа английска езикова гимназия, 91. НЕГ „Проф. „Константин Гълъбов“, 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“, НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“.

Реализацията на проекта „В пантеона на Свободата“, иницииран от РУО – София-град, стана възможна благодарение на неоценимото съдействие на Столична община и на младежката неправителствена организация МоКактус.