„Ние живеем, за да правим добро на другите хора“

Тези думи прилягат на дарителите от фирма „Ментормейт България“ ЕООД,  представлявана от Стефан Цанев и Боряна Пейчева, които доставиха в 37. СУ „Райна Княгиня “ 13 броя компютри на изключително високо технологично ниво. Тяхното дело е част от кампанията „Стара техника за ново начало“, организирана от  Център „Амалипе” по повод липсата на електронни устройства у голяма част от учениците и невъзможност за качествено онлайн обучение.

Компютрите ще влязат в употреба веднага – една част в подкрепа на обучението на най-малките възпитаници в 37. СУ, а друга част ще отидат в домовете на деца от уязвими групи и ще сбъднат мечтите им.

От името на РУО – София-град и целия екип  на 37. СУ изказваме огромна благодарност и признание за доброто дело!