Нова площадка за обучение по безопасност на движението

От днес 149 СУ „Иван Хаджийски“ разполага с открита площадка за обучение на по-малките ученици на правилата на безопасното движение. Училището има и необходимата преносима симулационна техника – светофари, пътни знаци и други, които ще помогнат за пресъздаването на по-близка до реалната обстановка и предпазване на децата от пътни инциденти.

Средствата за придобивката са спечелен по проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул 5 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.