НПМГ – ДОМАКИН НА НП „Иновации в действие“

Националната природо-математическа гимназия „Академик Л. Чакалов“  стана домакин на работна среща по национална програма  „Иновации в действие“.

На 10 и 11 юни 2021 г. те посрещнаха гости от профилираните Природоматематически гимназии в град Казанлък и град Видин.

Представени бяха учебните програми по избираемите модули  по профилиращи предмети биология, химия, физика, математика и информационни технологии, които според целите на проекта са продукт на съвместна работа между гимназиални и университетски преподаватели от СУ „ Св. Климент Охридски“. В иновацията са включени всички паралелки на 11 клас. В екипа от учители от НПМГ, реализиращ иновацията са Тодор Иванов, Георги Симидчиев, Мирослава Николова, Жана Кюркчиева, Валентин Дойнов, Галя Петрова, Людмила Кирилова и Наско Стаменов.

Ученици и преподаватели от гостите с интерес наблюдаваха практически уроци в специализираните кабинети на НПМГ и  лабораториите на Факултета по химия и фармация на Софийския университет, активно участваха в обсъждането на представените теми.

Всички изразиха положително отношение към  инициативите в двудневната разнообразна програма, която екипът на НПМГ предложи на гостите.