НПМГ – среща на таланти и междупредметeн диалог

„За свободата днес“, една от темите на Националния конкурс по гражданско образование „Хората еднакви и различни“ ученичката от НПМГ Жанета Дудина написа аналитично есе и спечели второ място в престижния конкурс на МОН и НДД. За целите на конкурса се обединиха училищните общности на НПМГ по философия и български език и литература и таланта на младата философка. За да може да се говори в дискурса на културата и духовността, съдействаха преподавателите на Жанета г-жа Красимира Иванова и г-н Илиян Шехада.