НС „Фолклорна плетеница“ 2021 г.

Екипът на 140. СУ „Иван Богоров“, който участваше в организирането и провеждането на Областен кръг на НС „Фолклорна плетеница“ 2021 г. Обединени в една обща кауза и мисия, всички заедно успяха да организират един прекрасен и иноватовен форум. Благодарим за високата оценка на официалните гости, журито и всички, които участваха в състезанието

Благодарим за оказаното доверие на Началника РУО София-град д-р Ваня Кастрева, на г-жа Елена Търничкова – държавен експерт в дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН и да на г-жа Ваня Блъскова – старши експерт по Изкуства в РУО София-град!

В Областен кръг на НС „Фолклорна плетеница“ 2021 година, участваха 9 училища от София-град и София-област, над 350 ученици, които показаха своите умения в танцовото изкуство.

В условия на пандемия, 140. СУ „Иван Богоров“ създаде висока организация за спазване на всички противоепидемични мерки, изразяващи се в:

Две шатри за регистрация на участниците, позиционирани в двора на 140. СУ, за да не се получава струпване на много хора в закрито пространство;

Постоянна дезинфекция на помещения и стаи за преобличане, коридори и хореографските зали, където репетираха и загряваха всички участници;

Дезинфекция в актовата зала на 140. СУ след участието на всяка група;

Подсигурени бяха предпазни защитни прегради за членовете на журито, пулта с озвучаване и официалните гости;

Всеки участник имаше персонален плик, в който да си остави маската преди да влезе в актовата зала, а през останалото време, придвижването в сградата на 140. СУ се осъществяваше чрез носене на предпазни маски;

На двата входа определени само за влизане на участниците в Областен кръг на НС „Фолклорна плетеница“ се осъществяваше измерване на телесна температура, дезинфекция на ръце и обувки.

Освен спазването на всички противоепидемични мерки, ръководството на 140. СУ „Иван Богоров“ нае частна линейка за състезателния ден, при необходимост от спешна медицинска помощ. Медицинското лице на учебното заведение оказваш съдействие на всички ученици на 140. СУ, които бяха в учебни часове.

Дворът на училището беше преграден с цел безопасност на всички ученици на 140. СУ, които се обучават във физическа среда, тъй като спираха леки автомобили и автобуси на участниците.

Официално можем да кажем, че предаваме щафетата на организаторите на Национален кръг на НС „Фолклорна плетеница“, който също ще бъде проведен в София-град!

 

Линк към видео компилацията

https://www.youtube.com/watch?v=ZTIqCaFo-c4