Областен кръг на Първи национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“ – София-град

ИНОВАТИВНОСТ, КРЕАТИВНОСТ, УВЕРЕНОСТ!

За учителите, които ВДЪХНОВЯВАТ!

На 18 декември 2019 г. РУО – София-град награди победителите в областния кръг на Първия национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“. Наградени и номинирани за националния кръг на конкурса са следните учители, учителски екипи, директори и управленски екипи от столичните образователни институции:

Категория 1 „Учители и учителски екипи, които са вдъхновили за постижения учениците в учебната работа, включително чрез промяна на училищната среда“:

 1. 2 СУ – Николай Данев, учител по история и цивилизации.
 2. 133 СУ – Анна Деянова, старши учител по чужд език в начален етап на основното образование.
 3. II АЕГ – Ирина Костадинова, главен учител по биология и здравно образование.
 4. 90 СУ – училищен екип.
 5. ЧОУ „Джани Родари“-  училищен екип.

Категория  2 „Учители и учителски екипи, които чрез дейности в извънучебно време и в целодневната организация на учебния ден са създали у учениците знания, умения и нагласи, с които са ги направили по-удовлетворени и по-успешни.“ :

 1. СГСАГ „Христо Ботев“ – инж. Анна Георгиева, учител по теоретично обучение.
 2. 133 СУ – Тинка Бонина-Христова, старши учител по математика.
 3. 31 СУЧЕМ „ Иван Вазов“ – Марияна Кръстева – ръководител сектор проектна и творческа дейност, старши учител по английски език.
 4. 134 СУ – училищен екип.
 5. 191 ОУ – училищен екип.

Категория 3 „Директори и управленски училищни екипи, които чрез организацията в училищата и управлението са създали условия за промяна в училищния живот и нагласите на учениците за постижения“:

 1. 137 СУ – директор Владимир Миков.
 2. 2 СУ – директор Лилия Торньова и управленски екип.
 3. 18 СУ- директор Величка Стойчева и управленски екип.
 4. НФСГ – директор Мая Гешева и управленски екип.
 5. ЧПГИ „Булпрогрес“ – директор Катя Богомилова и управленски екип.