Обучение на директори и заместник-директори на столични детски градини

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2022/2023 г. на 11.11.2022 г. се проведе обучение на директори и заместник-директори на столични детски градини на тема „Ефективно взаимодействие на детската градина с родителите и адаптация на детето. Превенция и интервенция на тормоза в образователната институция.“ Обучението е организирано съвместно със Столична община и бе открито от д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град и от Мария Минчева – директор на Дирекция „Образование“ в Столична община.

В обучението взеха участие 219 столични директори.

Обучението се проведе по предварително обявената програма, като на основата на нормативната уредба, представена от РУО – София-град, психологът Младен Владимиров представи конкретни практически казуси и чрез интерактивни методи включи обучаемите в тяхното разработване. Старши експертите от РУО – София-град отговориха на поставени по темата въпроси.