Обява за провеждане на конкурси в Националния инспекторат по образованието

Националният инспекторат по образованието (НИО) обявява конкурси за експертни длъжности: „старши инспектор“ – 1, „главен инспектор“ и „държавен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“:

Обява за длъжността „“Старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“- 1 щатна бройка

Обява за длъжността „“Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 3 щатни бройки

Обява за длъжността „“Държавен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка