Обява за свободно работно място за временно изпълняващ длъжността „директор“ на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, район Лозенец, гр. София

Обява за свободно работно място за временно изпълняващ длъжността „директор“ на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, район Лозенец, гр. София