Обява за свободно работно място за длъжността „Технически сътрудник – домакин-архивар“ в РУО – София-град

 Обява

Документите се подават в Регионално управление на образованието – София-град:

град София,  ул. „Антим I“ № 17, етаж IV, стая 401 до 16.09.2020 г. включително всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч. или на електронната поща : [email protected]

Лице за контакт: Надежда Тодорова, тел.: 02/935 60 59.