Обявление за набиране на оферти

Изх. № РУО1-33444/03.12.2019 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с оптимизиране работата в РУО – София-град очакваме Вашите оферти за абонаментно ежедневно почистване на офис помещенията, ползвани от РУО – София-град в сграда, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. и ет.5.

Обектът включва: 29 броя стаи и коридори, разположени на два етажа (четвърти и пети етаж) в административна сграда, находяща се в град София, ул. „Антим I“ №17. Кабинетите са четири стандартни типа с приблизителни размери (дълж./шир./ вис.) на всеки:

I вид – 5,8 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

II вид – 8,80 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

III вид – 5,8 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

IV вид –  5,10 х2,80 м. х 2,60 м – 26 бр.

 

Огледи на помещенията могат да се извършват всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:30 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

Срокът за подаване на офертите е до 17:30 ч. на 06.12.2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД