ОЛИМПИАДА ЗА ПОЗНАНИЯ ЗА ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНОЛОГИЧНИ БЕДСТВИЯ

На 28.02.2020 г. се проведе Олимпиада за познания за природните и технологични бедствия под егидата на EUR-OPA на съвета на Европа в сътрудничество с гражданската отбрана на Кипър.

Олимпиадата е организирана в рамките на уеб-базирания проект BeSafeNet (http://www.besfenet.net)q, като целта е да се насърчи повишаването на знанията за опасностите и свързаните с тях превантивни мерки сред учениците от средното училище. Състои се от онлайн състезание на английски език в 26 държави – членки на Споразумението.

Олимпиадата преминава в два етапа – първи етап, който не е задължителен е писане на есе за естествените и/или технологичните опасности, които ни засягат. Вторият е онлайн викторина, в която всеки отбор трябваше да отговаря на 50 въпроса по петте теми – земетресения, радиологични аварийни ситуации, язовирни разкъсвания, урагани и бурни приливи и лавини. От общо участващите отбори тази година са 271, като 91 са от България.

София-град беше представена от единадесет отбори от 40 СУ „Луи Пастьор“, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, 138 СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, 159 ОУ „Васил Левски“, ЧПГЧО „Меридиан 22“, СГСАГ „Христо Ботев“, 23 СУ „Жолио Кюри“, НПГ по полиграфия и фотография.

С най-добро класиране – трето място бе отличен отбора „Green Team“ от 40 СУ „Луи Пастьор“, като получиха 10 точки на есето и финален резултат 94,50 от 100 точки.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДАТА!