Онлайн представяне на интерактивна познавателна карта на центъра на София

Изх. № РУО1 – 33797/26.11.20г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-33690/ 26.11.20 г. Ви уведомявам, че Сдружение „Детска архитектурна работилница“ кани учителите от начален етап на онлайн представяне на интерактивна познавателна карта на центъра на София – „10 архитектурни загадки за деца – Сецесион в София“.

Срещата ще се проведе на 02.12.2020 г.,от 14.00 до 14.30 ч., в платформата Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/74322448865?pwd=NG5ZeWwxRzRETG93NWxyRDhEWmZCUT09

Meeting lD: 743 2244 8865

Passcode:1k3VZ6

Картите са разработени по проект „Градски изследователи – интерактивни маршрути за деца в София“ с финансовата подкрепа на СП „Култура“ на Столична община.

Приложение: Обръщение към учителите

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО