Онлайн състезание VIVA Математика с компютър

Изх. № РУО1- 32699/22.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-408/21.11.2019 г., вх. № РУО 1-32521/22.11.2019 г., Ви уведомявам, че Институтът по математика и информатика към БАН организира онлайн състезание „VIVA Математика с компютър“.

Информация за състезанието може да намерите на адрес http://vivacognita.org в рубриката VIVA Математика.

Моля да информирате учениците в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД