Организационно-методическа среща на началника на РУО – д-р Ваня Кастрева – с новоназначените директори на столични училища

На 21 август 2020 година в заседателната зала на РУО – София-град се проведе първата организационно-методическа среща на началника на РУО – д-р Ваня Кастрева – с новоназначените директори на столични училища. Бяха обсъдени насоките на тяхната управленска дейност при встъпването им в длъжност и отговорностите, свързани със стартиране на новата учебна година. На срещата присъстваха и председателите на работодателските организации Диян Стаматов, Асен Александров и Нина Чанева.