ОТБЕЛЯЗВАНЕ ДЕНЯ НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

На 26.02.2020 г. учениците от Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев“ , 191 основно училище „Отец Паисий“ и  56. СУ „Проф. Константин Иречек“  отбелязаха международния ден против агресията и тормоза в училище – известен като „Ден на розовата фланелка“ под надслов: „НЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ !