Отбелязване на Деня на розовата фланелка в 122. ИОУ „Николай Лилиев“!

Инициатива дава възможност да се обединят усилията в борбата срещу тормоза и да се изрази подкрепа и солидарност към всички, които са засегнати от него, обявиха в  122. ИОУ „Николай Лилиев“

Ученици, учители, родители и гости от район „Лозенец“ взеха участие в нашето събитието по случая и изпратиха ясен сигнал – в училище и в живота няма място за тормоз!