Отбелязване на международния ден на математиката в 38 ОУ „Васил Априлов“

Днес, 14.03.2023г., за 38 ОУ „Васил Априлов“ беше един необикновен ден. Учениците тържествено отбелязаха Международния ден на математиката и числото π. На празника присъстваха гости от РУО – София-град:  г-жа Кристина Габровска – старши експерт ОСО и г-жа Нели Георгиева – старши експерт по ИТ и математика.

Един необичаен празник, който се подготви от ръководството на училището, учителите по информационни технологии и учителите по математика.

Третокласниците от клуб „Отворен код“ за дигитална и емоционална интелигентност  представиха в двора на училището какво представлява  числото π, а именно отношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър, изразена като примера за обикновена дроб 22/7. Толкова бяха и учениците, които символично, хванати за ръце, направиха фигурата. Малките ученици показаха знания, като разказаха любопитни факти за необикновеното  число, които бяха научили.

Осемдесет и осем ученици от всички четвърти класове, с цветни балони в ръце изписаха числото π до 15 знак след десетичната запетая и направиха фигура, с цветовете от спектъра, под звуците на мелодията, посветена на това ирационално и мистично число.

С много ентусиазъм от страна на учители и ученици последните седмици в часовете по КМ, ИТ и математика числото π беше на почит, като се проведоха два открити урока, изработиха се множество проекти, а на днешния празник г-жа М. Димитрова, директор на 38 ОУ награди най-активните ученици.