Откриване на STEM лаборатория в 69 Средно училище „Димитър Маринов“

На 14.05.2021 г. В 69 Средно училище „Димитър Маринов“ беше открита първата в район „Искър“ лаборатория по природни науки и технологии изградена по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН.

Г-жа Виктория Спасова, старши учител по химия и опазване на околната среда проведе открит лабораторен урок с ученици от седми клас на тема: „pH на напитки и разтвори, които познаваме“.

На откриването присъстваха г-н Моллов, заместник – кмет на район „Искър“, г-жа Иванка Спасова , старши експерт в отдел „Образование“ на район „Искър“, г-жа Людмила Стоева, председател на КБППМН към район „Искър“ и преподаватели от 69 СУ.

Изцяло обновената и оборудвана  лаборатория ще предостави възможности за реализиране на различни иновативни дейности в областта на STEM. STEM образованието ще е насочено към изучаване на природните науки, повишаване на образователните резултати, придобиване на трайни, цялостни знания, ключови умения и компетентности ориентирани към практиката.