ОТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА В 143 ОУ

На 10.11.2022 г. /четвъртък/ в 143. ОУ „Георги Бенковски“, гр. София се проведе открита педагогическа практика по технологии и предприемачество на тема – „Изделията около нас – прилагане на иновативни методи в часовете по технологии и предприемачество” с участието на ученици от V Д клас и старши учител инж. Милиодора Христова. Гости на събитието бяха инж. Велина Томова – старши експерт по професионално образование и обучение в РУО София-град, г-жа Ирена Дойчинова – директор на 143.ОУ, г-жа Милена Тодорова – зам. директор УД на 143. ОУ, г-жа Иванка Ценкова – зам. директор УД на 143. ОУ, учители на 143. ОУ и столични училища.

По време на откритата практика бяха приложени иновативни методи – използване на ИКТ и работа по проектно базирани дейности. За целта инж. Милиодора Христова е изготвила онлайн упражнение посредством уеб платформата LearninApps. Учениците представиха познанията си за изделията около нас чрез онлайн упражнението, отговаряйки на въпроси и използвайки интерактивния дисплей. Под ръководството на г-жа Милиодора Христова учениците са изработили изделия, работейки в екипи и съчетавайки различни по вид материали и тяхното съединяване. Всеки екип представи своя проект. Целостта на макетите развива в учениците креативност, творчески умения, пространстввено разположение на всеки детайл, прецизност, екипна работа, точно изпълнение при спазване на определен срок – комплексни качества, необходими за бъдещето израстване на учениците.