Открита педагогическа практика по английски език в иновативното 140 СУ „Иван Богоров“

На 25.10.2022 година в 140 СУ „Иван Богоров“ се проведе открита педагогическа практика в VII“а“ клас на тема „Прилагане на учебната програма по английски език за VII клас“. Урокът бе проведен под ръководството на Константин Поборников – главен учител в училището. В благоприятна атмосфера чрез прилагането на различни интерактивни методи на преподаване от страна на учителя учениците демонстрираха своите езикови умения по темата за здравословното хранене и храните на бъдещето в променящия се съвременен свят. Умелото съчетаване на разнообразни задачи, подходящото темпо и богато онагледената класна стая поддържаха мотивацията и активността у учениците по време на целия учебен час. Учениците показаха и отлични умения за работа в екип. На открития урок присъстваха учители по чужд език от столични училища, ръководният екип на училището и старши експертите по чужд език и по майчин език в РУО – София-град.