Открита педагогическа практика по английски език в Първа АЕГ

Над 30 учители от столични училища и старши експертът по чужд език и по майчин език в РУО – София-град – Вера Влахова присъстваха на открития интегриран интерактивен урок по английски език и ИТ, който се проведе на 22.02.2024г. в STEM кабинета на Първа АЕГ с ученици от VIII клас.

Целта на интерактивния урок бе да се покажат възможностите за едновременното усвояване на знания по два учебни предмета, развиване на креативните умения на учениците и работа с дигиталната платформа „Canva“. Учениците работиха отлично с възможностите на компютърните технологии, за да постигнат необходимото ниво на новото лексикално и граматическо съдържание по английски език.

Младите учители, г-жа Ив. Станковска и г-н С. Цветков, показаха отлична подготовка и нови подходи при работата с учениците.

Желаем им успех в професионалното развитие!