Открити уроци в 159 ОУ „Васил Левски“

Като част от практиката за обмен на опит между учителите в 159 Основно училище „Васил Левски“, днес бяха проведени открити уроци в начален и прогимназиален етап.

По предмета „Човекът и обществото“ бе изнесен урок  на тема: „Времето и сезоните на България. Представяне на екипна работа при усвояване на нови знания“.
Урокът бе изнесен от г-жа Даниела Николова в 3б клас.

Открит урок и в 7 клас по Биология и здравно образование, изнесен от г-жа Виолета Панчева. Урокът бе на тема:“Вегетативни органи на растенията.“
Целта на обучението бе: Използване на ИКТ и нагледни материали при усвояване на нови знания.