Открито първенство на София по информатика (есенно издание)

Открито първенство на София по информатика (есенно издание) се проведе на 7 ноември 2020 г. в Софийската математическа гимназия. Организатори на първенството са РУО – София-град, СМГ и Развойния център на SAP в България.

Регистрираха се 203 ученици от IV до XII клас от град София. 138 ученици веха участие и се състезаваха присъствено.

По време на състезанието учениците имаха 4 часа, за да решат задачите по информатика. Във всяка задача се изисква да се направи компютърна програма, която да извършва дадена работа, като се спазват ограничения за бързо действие и ефективност.

При състезанията по информатика работите на учениците се проверяват автоматично от компютър. Така по време на надпреварата учениците могат да изпратят решение и системата автоматично им дава обратна връзка колко добре са се справили. Другото предимство на този модел е, че когато свърши състезанието участниците веднага виждат цялостното класиране.

Основната цел на Откритото първенство на София по информатика е да даде възможност на учениците за изява и да се поддържа мотивацията им като тренировка за националните състезания.

Първенството служи за подбор на определената квота за брой ученици, участващи в Националния есенен турнир по информатика в гр. Шумен.

Раздадени бяха общо 68 бронзови, сребърни и златни медала, както и специални награди за най-добрите в класирането.