Открит урок в ІV клас

На 24. март т.г. в 37. СУ „Райна Княгиня“ се проведе открита  педагогическа практика за учители в начален етап на тема „Подготовка за НВО по БЕЛ“ – урок „Минало време на глаголите“, с учител Ирена Борисова. На урока присъстваха представители на 16 образователни институции от София-град. Специален гост бе г-жа Лава Коцева, директор на 75. ОУ „Тодор Каблешков“.

Под ръководството на г-жа Марияна Георгиева, старши експерт от РУО София-град, отговарящ за обучението в начален етап, колегите учители бяха организирани и методически подпомогнати в изпълнението на държавните образователни стандарти и на учебните програми за ІV клас.

Домакините на събитието посрещнаха гостите с букет от пролетни цветя, символ на възраждащата се природа. След урока те обмениха опит и споделиха впечатления. Изводът за всички бе, че подобен вид открити педагогически практики са изключително полезни и заявиха желание за бъдещи такива събития.

Благодарим на инициатора за този урок – г-жа Марияна Георгиева, чиито съвети бяха изключително полезни, както и на учителя, който го реализира успешно – г-жа Ирена Борисова!