Отличени ученици от ПГЕБ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ

Наталия Пеева ученичка от 12. б клас, отличена с първо място в литературен конкурс по повод 60 годишнината на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин, на тема „Младежта е съкровището на човечеството“, под ръководството на госпожица Кристина Александрова – учител по български език и литература.

Моника Христова от 10. в клас е отличена за участие в ежегодния конкурс „Химичните технологии около нас 2023“ на ХТМУ, за проект на тема „Нов живот на отпадъците“, ръководител госпожа Петя Атанасова – учител по химия и ООС и професионални дисциплини.