Отличен ученик от НПМГ в Национален конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни“

Десислава Тодорова ученик на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ e отличена с второ място в Национален конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни“. Конкурсът се провежда под патронажа на МОН и НДД като цели да активизира интереса на учениците към правната проблематика, формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество. Преподаватели на ученичката са старши учител по философия и по гражданско образование Красимира Иванова и д-р Цветанка Стефанова.