Отново на училище!

От името на екипа на Регионално управление на образованието – София-град изказвам специална благодарност към всички участници в стартиралата днес процедура за тестване на учениците от начален етап и чудесната организация при връщането им към присъственото обучение.

На 10 ноември 2021 г. 1471 паралелки се обучаваха в училищна среда. За да се случи това, бяха направени :

  • 24413 теста на ученици, от които, за наша радост имаше само 2 положителни;
  • 1650 теста на педагогически специалисти, от които само 1 положителен;
  • 859 теста на непедагогически персонал, от които също само 1 положителен.

В тестването участваха 2870 доброволци, от които 241 студенти, медицински специалисти, медиатори, граждани, и 2629 родители.

Благодаря на всички, които ни оказаха активно съдействие!

Днес развихме нашето убеждение, че „Заедно можем повече“, като към училищните екипи се включихте и Вие – родителите! Чрез общите ни усилия доказахме, че доброволчеството е ценност в нашето общество!

 

С израз на лично удовлетворение и благодарност,

 

Д-р Ваня Кастрева,

началник на РУО – София-град