От НПМГ до Велики Преслав – походът на младите граждани

В края на пролетния месец април в гр. Велики Преслав се проведе XVII-та национална олимпиада по гражданско образование. Тя е създадена с цел да развива граждански нагласи и умения, отговорно поведение за участие на учениците в обществения живот. Придобитите практически умения учениците представиха чрез анализ на казус и публична защита на проект. Темите на казусите включваха актуални обществени въпроси: гласуване или традиция, домашно насилие, паметници, допинг  и други.

В олимпиадата взеха участие над осемдесет ученици от цялата страна, разделени в четири възрастови групи. НПМГ беше представена от четирима ученици в трета и четвърта група. Единадесетокласниците Александра Петкова, Десислава Гарванова, Константин Димитров и Ная Юрукова от 10. клас.

Учениците се представиха достойно, като Константин и Александра са удостоени с оценка 6.00 и са лауреати на МОН, което дава вход към редица факултети на СУ „Св. Климент Охридски“: Философски, Исторически, Стопански, Геолого-географски факултет.

Константин Димитров спечели и призовото първо място съпроводено със златния медал в четвърта възрастова група.