Оферти за абонаментна доставка на хигиенни и почистващи препарати и консумативи, както и на санитарни консумативи

 

Изх. № РУО1-35280/20.12.2019 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ ХИГИЕННИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И КОНСУМАТИВИ, КАКТО И САНИТАРНИ КОНСУМАТИВИ

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с обезпечаване нуждите на РУО – София-град очакваме Вашите оферти за абонаментна доставка на хигиенни и почистващи препарати и консумативи, както и на санитарни консумативи.

 

МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:30 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

Срокът за подаване на офертите е до 17:00 ч. на 27.12.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД