Оценки от свидетелството за основно образование

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Обръщаме внимание, че оценките от свидетелството за основно образование се качват в електронната платформа  https://priem.mon.bg поетапно, а не са липсващи или изпуснати. Заявления могат да се подават и тези оценки не са необходими на този етап. Всички оценки ще бъдат налични преди да започне балообразуване.

 

Отново напомняме, че ако в момента на подаване на заявлението не може да се прикачи медицинско свидетелство /за професионалните паралелки/, е необходимо то да се представи при записване в съответното училище.