ПГД „Елисавета Вазова“ с призови места в конкурс „Зелени и дигитални умения в класната стая“

Ученици от 11 и 12 клас на ПГД „Елисавета Вазова“ с ментор д-р Галя Аралова участваха в Първия национален ученически конкурс „Зелени и дигитални умения в класната стая“ – Greenedu and Digiedu, организиран от Националния екип експерти по професионално образование и обучение (National VET team)  към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). В  двете категории на конкурса – Зелени умения в класната стая (GREEN EDU) и Дигитални умения в класната стая (DIGIEDU), се включиха общо 90 участници, от които 65 за категория „GREEN EDU” и 25  за категория „DIGIEDU”, разпределени в три възрастови групи: 7 –11 години, 12 –15 години и 16 – 19 години.

В резултат на проведената процедура по оценка комисиите от Националния експертен екип по професионално образование и обучение към ЦРЧР отличиха за всяка от трите възрастови групи кандидатурите, които в най-голяма степен отговарят на зададените критерии за иновативност, въздействие, приложимост и устойчивост.

 

Анабел Владова от 12 В клас (сп. КПДТПИ) се класира на трето място в категория „Зелени умения в класната стая (GREEN EDU).

Веселин Даскалов от 11 В клас (сп. КПДТПИ) се класира на трето в категория „Дигитални умения в класната стая (DIGIEDU).

Учениците кандидатстваха с продукти, изработени в иновативния модул „Зелени технологии в дизайна“ на предмета „Иновативен дизайн“.