ПГЖПТ „Никола Корчев“ получи спонсорство – абонамент за 12 месеца в платформата Уча се

ПГЖПТ „Никола Корчев“ получи спонсорство –  абонамент за 12 месеца в платформата Уча се, считано от 30 март 2020 г. от бизнеса: ДП „НК Железопътна инфраструктура“  и  „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД

РУО – София-град и  Професионална гимназия  по железопътен транспорт „Никола Корчев“  изказва сърдечна благодарност към парньорските организации за това, че помогнаха на учителите да се справят по-добре при дистанционното обучение  на учениците и за това, че се отзовават винаги на срещи с учители и ученици, с цел кариерното ориентиране на учениците.

Пожелаваме Ви да бъдете здрави, успешни и винаги толкова отзивчиви и подкрепящи образованието.