Бъди дизайнер на своето бъдеще

Иновативността и дигитализацията са сред приоритетните цели и задачи в развитието на ПГ по дизайн „Ел. Вазова“. От 2021 г. училището е включено в Списъка на иновативните училища в Р България, с разработена и въведена иновация в образователния процес- модулен учебен предмет „Иновативен дизайн“. Като партньори по НП „Иновации в действие“ , Гимназията бе домакин на първата мобилност – междуучилищна среща в периода от 10.03.22г. до 12.03.22 г. Ръководният състав, педагогическите специалисти и учениците с радост и готовност приеха своите гости от ПГОД „Евридика“, гр. Кърджали – иновативно учище,  ПГ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Асеновград – неиновативно училище и ПГМЕТ, гр. Ловеч – неиновативно училище. Показано беше на практика как знанията и уменията намират своето отражение в творческата реализация на креативната ученическа идея с демонстрация на изработени творческо – иновативни продукти. Представено бе кратко видео: https://www.youtube.com/watch?v=QTUulWgnbHY&t=16s, продукт на клуб „ Дигитална креативност“, което въведе гостите в същността на иновативния учебен предмет. Реализиран бе клип, който представя най- интересните моменти от посрещането и реализирането на образователно – културната програма, организирана от училището – домакин: https://www.youtube.com/watch?v=i377AQw6aPY.