Петя Букурещлиева от 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий” е удостоена с ежегодната награда „Константин Величков”

На 01.11.2021 г. д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, връчи от името на министъра на образованието и науката наградата „Константин Величков“ на г-жа Петя Букурещлиева – музикален педагог и старши учител по музика в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. София. С ежегодната награда „Константин Величков“ се удостояват педагогически специалисти с принос в развитието на българското образование по повод честването на 1 ноември – Ден на народните будители. Г-жа Петя Букурещлиева като дългогодишен учител и творец се отличава с високата степен на професионална отдаденост, разностранни интереси и творческият заряд и е удостоена с наградата в Категория „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство, използване на музеите за образователна среда”. Тя насърчава и вдъхновява възпитаниците си за системна работа за развитие на способностите, като дори в условията на пандемия нейните учениците останаха верни на изконните български ценности, съхранили нацията ни през вековете!