Поздравления за високото звание eTwinning school

За участието, ангажираността и отдадеността в работата в европейската платформа eTwinning school за електронно сътрудничество между училищата от цяла Европа, с гордост поздравяваме удостоените със званието eTwinning school столични училища – 137. СУ „Ангел Кънчев“, 88. СУ „Димитър Попниколов“, 164. ГПИЕ „Мигел де Сервантес“ и Националната финансово-стопанска гимназия.

Като знак за признание на положените усилия, както и като награда за постигнатите резултати, училищата ще получат подаръчен пакет от Европейската комисия през месец септември. Подаръчният пакет включва награден плакет, сертификат, документ „Мисия на eTwinning училищата“ и знаме.

Поздравяваме директорите и екипите на удостоените с високото звание училища.