Поздрав към екипа на РУО – София-град

Уважаема д-р Кастрева,

От средата на месец март, т.г., цялото ни общество преживява дни на изпитание по повод ограничаване на разпространението на COVID-19. Ние, педагозите на 30.СУ „Братя Миладинови“, поехме своята грижа и отговорност към поверените ни ученици веднага след обявяване на извънредното положение, като още от 17.03.2020 г. провеждаме ефективни синхронни занятия с електронните платформи MS Teams, Google classroom, Zoom , SHKOLO.BG. 30.СУ администрира изцяло процеса на обучение в дигитална среда, провеждаме оперативни съвещания он-лайн с видеовръзка в MS Teams, оказваме съдействие и на всички ученици и техните семейства.

На 21.03.2020 г. проведохме анкета с родителите на учениците от I до XII клас, като участие в нея взеха над 90% от всички родители. Те изразиха своята безапелационна подкрепа, мнения и благодарност за дистанционното обучение, което провеждаме.

На 27.03.2020 г. проведохме и първия си он-лайн тийм билдинг – с удоволствие, за отмора и наслада ние, педагозите от 30.СУ, споделихме помежду си по човешки, свои стихове, размисли, картини, песни….с видеовръзка от домовете си, в електронната среда на MS Teams.  Госпожа Мария Иванова, старши учител в начален етап, ни представи своя песен по повод конкретната ситуация.

Изпращаме изпълнението на г-жа Иванова като поздрав до Вас и екипа на РУО – София-град с пожелание за здраве и сили и благодарност за усилията, които полагате за столичното образование. Убедени сме, че заедно, със силата на просветителския си дух, правим тези дни на изпитание по-полезни и по-красиви за децата на град София.

С уважение : педагогическата колегия на 30.СУ с директор д-р Атанаска Рейха

Поздрав към екипа на РУО – София-град