Покана за конкурс за годишни награди за пътна безопасност

Изх. № РУО1-3060/01.02.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА и детски градини

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-2493/29.01.2024 г. Ви уведомявам, че Фондация „Годишни награди за пътна безопасност“ отправя покана към столичните детски градини и училища да кандидатстват с проект, инициатива или кампания за безопасност на пътя, които са осъществени през 2023 година.

Пълна информация за конкурса може да намерите на адрес: https://nagradi.org, секция „Категории“, където следва да се попълни онлайн заявление.

Срокът за кандидатстване е 9 февруари 2024 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД