Посещение на представители на Генерална дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване” в ЕК в 67. ОУ “Васил Друмев ”

Във връзка с изпълнението на проекти, финансирани от ОП НОИР, на 24.11.2022г. 67 ОУ. “Васил Друмев” беше посетено от  г-н Константин Виорел Михай, г-жа Дора Крумова и г-н Калоян Колев – представители на Генерална дирекция “Заетост, социални въпроси и приобщаване”  в Европейската комисия  и г-н Иван Попов, г-жа Стефка Пилева- Малиновска, г-жа Петя Андреева и г-н Николай Шопов – представители на Управляващия орган на Оперативна програма  “Наука и образование за интелигентен растеж“.

Гости на срещата бяха и г-жа Савина Савова – кмет на район „Възраждане“, г-жа Ваня Станчева – старши експерт от РУО София-град, както и учители, медиатори, родители от училището и ученици, обучаващи се по проектите на ОП НОИР.

Деца от подготвителните групи и техните  учители  по стара българска традиция, посрещнаха гостите с китка здравец и питка със сол и мед  на входа на залата.

Директорът на училището, г-жа Галина Велинова, да представи презентация за миналото и настоящето на 67. ОУ “Васил Друмев”, както и участието в различните проекти, финансирани по ОП НОИР.

На срещата се засегнаха и теми, свързани с мотивацията за учене сред учениците, възникващите проблеми при изпълнението на проектите, както и необходимостта от извънкласните дейности.