Потвърдителен e-mail

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Във връзка с процедурата по организиране и провеждане на отделните етапи на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на държавните и общински образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование моля в срок до 10:00 часа на 12.08.2022 г. да изпратите на електронен адрес: [email protected] входящия номер на Вашите документи за участие в конкурса от имейла, който сте заявили за получаване на кореспонденция, свързана с конкурса.

Допълнително съдействие можете да получите на телефон: 0886040315