Почетна грамота на 191 ОУ „Отец Паисий“, с. Железница от Столична Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

191 ОУ „Отец Паисий“ с директор „Савина Игнатова“ бе удостоено с почетна грамота и пакет от директора на СД ПБЗН, старши комисар Веселин Гетов за високи постижения в сферата на пожарната безопасност и защита на населението.

Тази година отборът на 191 ОУ „Млад спасител“ представи достойно София – град на Националното състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.