Правата на децата в цифрова среда и практики за превенция на насилието

Държавна агенция за закрила на детето и Регионално управление на образованието – София-град проведоха от 21 март до 23 март 2022 г. квалификационен семинар на тема: „Правата на децата в цифрова среда и практики за превенция на насилието“.

На семинара присъстващите директори, заместник-директори, психолози и педагогически съветници бяха запознати с темата за защитата на децата в интернет. Представени бяха добри практики и знания по темата за “Превенция на насилието и агресията между и над деца”. Участниците имаха възможност да се запознаят с програмата за киберзащита на Агенцията за защита на децата в киберпространството от Израел, както и да обменят опит във връзка със защита на личността на децата в мрежата и действията на ръководителите в рискови ситуации в интернет с представители на Министерството на образованието и науката, ГДБОП, Комисията за защита на личните данни, Националния център за безопасен интернет, УНИЦЕФ, Център за творческо обучение, СУ „Св. Климент Охридски“, Институт за изследване на населението и човека към БАН и други. Споделен беше опита и добрите практики на 200 ОУ, 37 ДГ, 107 ОУ и НПМГ.

Представени бяха и резултатите от проведената от ДАЗД и РУО – София-град анкета сред близо 2500 ученици от 6-и, 7-и и 8-и клас в столични училища, от която става ясно, че голям процент от учениците са били подложени на тормоз и посегателства в интернет. Голяма част от попълнилите анкетата не осъзнават, че това, което им се е случило, представлява кибертормоз.

Линк към публикацията в Стандарт нюз – Всяко второ дете тормозено в интернет