Шествие и празничен концерт. Връчване на почетно отличие „Неофит Рилски“

Регионалното управление на образованието – София-град организира и проведе на 24.05.2022 г. от 10:00 часа традиционното празнично шествие, посветено на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В шествието се включиха 1500 ученици от 32 училища, учители, родители и общественици.

От 12:00  часа празникът продължи с концерт пред Народния театър „Иван Вазов“. Около 550 ученици от 144. СУ “Народни будители, 140. СУ „Иван Богоров“, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“, 120. ОУ „Г. С. Раковски“, 92. ОУ „Димитър Талев“, 67. ОУ „Васил Друмев“, 102. ОУ „Панайот Волов“, Национално училище за танцово изкуство, Национален дворец на децата, 85. СУ „Отец Паисий“, 39. СУ „П. Динеков“, 91. НЕГ представиха богата музикално-танцова програма. Вокална формация към Национално музикално училище „Любомир Пипков“ откри изявата с изпълнение на „Химн на Кирил и Методий“. Инициативата допринесе за празничното настроение в столицата и даде възможност за изява на нашите талантливи ученици.

Екипът на РУО – София-град изказва благодарност на всички участници и техните ръководители! Благодарим Ви!

снимки: Михаил Цвеов

По време на концерта д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, връчи почетните отличия „Неофит Рилски“, с които министърът на образованието и науката удостои столични директори и учители за образцови професионални постижения.

 1. Латинка Борисова Ковачева – директор на 94. СУ „Димитър Страшимиров“
 2. Георги Тодоров Велев – директор на 123. СУ „Стефан Стамболов“
 3. Савина Христова Рангелова – Игнатова – директор на 191. ОУ „Отец Паисий“
 4. Калоян Иванов Дамянов – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град
 5. Венета Петкова Бочева – Ал-Шериф – директор на Център за специална образователна подкрепа „Проф. Димитър Кацаров“
 6. Д-р Емилия Цветанова Лазарова – директор на II АЕГ „Томас Джеферсън“
 7. Румяна Веселинова Личева – Дончева – директор на 139. ОУ „Захарий Круша
 8. Мариета Иванова Димитрова – директор на 38. ОУ „Васил Априлов“
 9. Лилия Михайлова Торньова – директор на 2. СУ „Емилиян Станев“
 10. Лилия Благоева Тодорова – директор на 108. СУ „Никола Беловеждов“
 11. Величка Станчова Николова – заместник-директор на 144. СУ „Народни будители
 12. Стефка Стефанова Георгиева – зам.-директор по УД в 19. СУ „Елин Пелин“
 13. Мая Пенкова Андасорова – главен учител в начален етап в 7. СУ „Св. Седмочисленици“
 14. Стефан Илиев Илиев – старши учител по БЕЛ в 63. ОУ „Христо Ботев“
 15. Людмила Гълъбова Стоянова – старши учител по френски език в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“
 16. Мариана Димитрова Кьосева – главен учител по математика в НПМГ „Академик Любомир Чакалов“
 17. Мирослава Спасова Николова – старши учител по информатика и ИТ в НПМГ „Академик Любомир Чакалов‘
 18. Пламен Бойков Салтиров – старши учител по история и цивилизации в 125. СУ „Боян Пенев“
 19. Никола Огнянов Каравасилев – учител по физика и астрономия в ПЧМГ
 20. Елена Сергеева Ингилизова – учител по професионална подготовка в НГСГ
 21. Любка Велeславова  Къчева-Минкова – старши учител в ДГ № 66 ,,Елица“
 22. Мариана Борисова Балинова – главен учител по БЕЛ в 20. ОУ „Тодор Минков“
 23. Илиян Василев Василев – учител по професионална подготовка в НПГПТО „М. В. Ломоносов“
 24. Силвия Николова Живкова – учител по английски език в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“
 25. Веселка Благоева Булиева – учител в начален етап в 144. СУ „Народни будители“
 26. Лилия Кирилова Иванова – учител по география и икономика в 144. СУ „Народни будители“
 27. Габриела Стефанова Тодорова – учител по ФВС в 55. СУ „Петко Каравелов“
 28. Полина Божидарова Божикова – учител по ФВС в 55. СУ „Петко Каравелов“
 29. Маргрета Михайлова Велкова – учител в начален етап в 32. СУИЧЕ „Св Климент Охридски“
 30. Станислава Стефанова Стефанова – учител по ХООС в ЧОУ „Цар Симеон Велики“
 31. Наталия Борисова Димитрова – Златанова – директор на Детска градина „Ханс Кристиян Андерсен“
 32. Албена Вескова Петрова – Цочева – директор на ДГ №195 „Братя Мормареви“
 33. Татяна Маринова Райкова – директор на Частна детска градина „Веселите камбанки“
 34. Сълзица Дончева Димитрова – учител в ДГ №136 „Славия“
 35. София Иванова Василева – учител в ДГ №52 „Илинденче“
 36. Камелия Георгиева Игнатова – учител в ЧДГ „Доверие“
 37. Ивона Христова Давидкова – учител в ЧДГ „Мария Магдалена“
 38. Мирослава Христова Иванова – учител в ЧДГ „Доверие“