Празничен концерт, посветен на 24 май. Връчване на почетно отличие „Неофит Рилски“.

За десета поредна година Регионално управление на образованието – София-град организира и проведе на 24.05.2021 г. от 12:00 часа пред Народния театър „Иван Вазов“ празничен концерт, посветен на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

В концерта участваха около 400 ученици от столичните училища: 144. СУ “Народни будители, 140. СУ „Иван Богоров“, Национална гимназия за древни езици и култури, 143. ОУ „Георги Бенковски“, Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“, 38. ОУ „Васил Априлов“, 102. ОУ „Панайот Волов“, Национално училище за танцово изкуство, Национален дворец на децата, които представиха богата музикално-танцова програма. Вокална формация към Национално музикално училище „Любомир Пипков“ откри изявата с изпълнение на „Химн на Кирил и Методий“. Окрилени от призива „Върви народе възродени”, всички участници в концерта  показаха, че са истински пазители на историята си и носители на светлото бъдеще на България!

По време на концерта началникът на Регионално управление на образованието – София-град – д-р Ваня Кастрева, заедно с г-н Диян Стаматов – председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, връчи почетните отличия „Неофит Рилски“, с които министърът на образованието и науката удостои столични директори и учители за образцови професионални постижения.

1. Даниела Стоянова Борисова директор 133. СУ „А.С.Пушкин“
2. Венелина Ангелова Николова директор 125. СУ „Боян Пенев“
3. Жанета Желева Бранкова директор 112. ОУ„Стоян Заимов“
4. инж. Наталия Маринова Вълчева директор ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“
5. Даниела Тодорова Шошова директор ПГД „Елисавета Вазова“
6. Вела Сергиева Горова директор ДГ № 45„Алиса“
7. д-р инж. Веселин Василев Стефанов ЗДАСД и учител по предприемачество 51. СУ „Елисавета Багряна“
8. Ваня Георгиева Максимова ЗДУД 120. ОУ „Г.С.Раковски“
9. Мария Петрова Елмазова ЗДУД 58. ОУ „Сергей Румянцев”
10. Вилма Антонова Негрова главен учител ДГ № 66 „Елица“
11. Йорданка Николова Георгиева старши учител в начален етап 83. ОУ „Елин Пелин“
12. Ралица Петрова Вълова старши учител в начален етап 105. СУ „Атанас Далчев“
13. Илияна Йорданова Кръстева старши учител по български език и литература НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
14. Доротея Кирилова Винклер старши учител по испански език 1. СУ „Пенчо П. Славейков“
15. Валя Вангелова Кусева старши учител по математика 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“
16. Мария Николова Калоянова главен учител по математика, информатика и информационни технологии 1. СУ „Пенчо П. Славейков“
17. Илона Петрова Мирчева главен учител по физика и астрономия 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“
18. Катя Димитрова Стойчева-Кънчева старши учител  по история и цивилизации СМГ „Паисий Хилендарски“
19. Елена Тодорова Вретенарова главен учител по философия и гражданско образование 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“
20. Благородна Георгиева Танева главен учител по цигулка НМУ „Любомир Пипков“
21. Трияндафиля Костова Божилова старши учител по физическо възпитание и спорт 59. ОбУ „Васил Левски“
22. Албена Атанасова Полянска-Василева старши учител по АЕ 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“
23 Евелина Иванова Кръстева старши учител ДГ 179 „Синчец“
24 Паньо Стойчев Колев старши учител 39. СУ „Петър Динеков“
25. Албена Величкова Йолова старши учител по руски език и литература СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев”
26. Явор Любомиров Минков учител по информатика и ИТ СМГ „Паисий Хилендарски“
27. Петя Трифонова Янкова директор ДГ №76 „Сърничка“
28 Цеца Ангелова Тонева директор 34. ОУ „С. Шишков“
29. Евелина Йорданова Китова-Йорданова директор 39 СУ „Петър Динеков“
30. Анна Кирилова Калфина старши детски учител ДГ № 126 „Тинтява“
31. Гергана Вълева Драгиева старши учител по философия НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
32. Геновева Владова Хинова-Маркова старши учител по философия, АЕ 1 СУ „Пенчо П. Славейков“
33. Константин Кирчев Фиданчев старши учител – музикални инструменти 144 СУ „Народни будители“
34. Илиян Василев Василев учител по професионална подготовка НПГПТО „М. В. Ломоносов“
35. Ирена Христова Муташка старши учител по математика и информатика 42 ОУ „Хаджи Димитър“
36.  Мария Симеонова Джалева старши учител по физическо възпитание и спорт  ПГИИ „Проф. Николай Райнов“
37.  Василка Христова Узунова главен учител – биология Спортно училище „Ген. Вл. Стойчев“
38. Пламен Стефанов Маргаритов учител по предприемачество и английски език, ръководител на профил “Предприемачество” ЧСУ “Цар Симеон Велики”
39. Лидия Кирчова Иванова старши учител по немски език ЧОУ „Ерих Кестнер“
40. Василена Ваньова Цветкова ЗДУД ЧОУ „Джани Родари“
41. Мария Савова Каменова председател на УС БАЧУ