Представяне на учебно тренировъчна платформа и игра към нея за защита от бедствия и аварии

 

На 9 декември 2019 г. в работна среща между експерти от Регионално управление на образованието – София и Център за образователни инициативи беше представена и дискутирана разработената учебно-тренировъчна платформа (https://www.nhd-play.eu/) и игра към нея (https://www.nhd-play.eu/game/) по програма Еразъм+ в рамките на проекта NHD PLAY с участието на български експерти от доброволните формирования за защита при бедствия и аварии и от Фондация „Общество и сигурност“, както и партньори от Испания, Италия и Гърция.

Проектът се е поставил амбициозната задача да развие онези граждански умения, компетентности и поведение, необходими на младите хора за реакция при бедствия, кризи, аварии, оказване на първа помощ.

Основната целева група са децата на възраст 9-12 години.

В графика на проекта тестването на платформата и играта е планирано за започне през месец март 2020 година. На 17, 18 и 19 февруари 2020 Център за образователни инициативи  ще организира кратки обучения с преподавателите, които ще участват в пилотната фаза.