Преподавател в Сорбоната изнесе урок за спътниците на Сатурн пред ученици от 18. СУ

На 10.05.2024 г. Никола Рамбо – преподавател в Сорбоната беше гост на 18. СУ „Уилям Гладстон“. Той изнесе лекция на тема: „Мимас: океан под ледената обвивка“ на учениците от Хг и ХІ в клас, изучаващи френски език.

Спътникът на планетата Сатурн – Мимас е с геологично неактивна повърхност, която изглежда е и много древна. Въпреки това, данните, получени от космическия апарат Касини-Хюйгенс за въртеливото движение и орбитата на Мимас, разкриха наличието на млад подземен океан. Така Мимас стана най-малкият спътник в Слънчевата система, за който са открити доказателства за съществуване на океан под повърхността.

Никола Рамбо е преподавател и изследовател в Сорбоната и в Института по небесна механика и изчисляване на ефемериди към Парижката обсерватория. Неговите научни интереси са свързани с изучаването на движението на небесните тела в Слънчевата система, включително Луната и ледените спътници, и изследването на вътрешната им структура.