ПРИЗНАНИЕ ЗА РАБОТАТА НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

На 2 декември 2019 година на честването на 30-годишнината на Синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“, организирано под девиза „Със солидарност и подкрепа – заедно!“, д-р Юлиян Петров – председател на синдиката, връчи почетен плакет на д-р Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието – София-град, за отлично партньорство и социален диалог.

На 9 декември 2019 година по повод 30 години от създаването на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България с надслова „Модерните лидери в образованието“, председателят на Съюза – г-н Диян Стаматов, удостои д-р Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието – София-град, с БЛАГОДАРСТВЕН ПЛАКЕТ за принос в развитието на социалното партньорство със Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

Г-жа Нина Чанева – председател на Управителния съвет на Столичната организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, благодари за отличната организация на дейностите и партньорство през 2019 година на РУО – София-град и връчи грамота на началника – д-р Ваня Кастрева.