Признание за РУО – София-град

На 14 февруари 2023 г., в деня на успението на св. Константин-Кирил Философ, в залата на Софийска митрополия се проведе среща с учителите по религия от София и от други градове на епархията, както и с доброволци, които подпомагат различните дейности с деца и младежи, които се реализират. На всички бе връчена благодарствена грамота за достойното и неуморно служение. Грамота получи и РУО – София-град в лицето на д-р Ваня Кастрева – началник на РУО – София-град, и на Ваня Станчева – старши експерт.