Проведена открита педагогическа практика по хореография в 140. СУ „Иван Богоров“

На 27.04.2021 г., в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град, за учебната 2020/2021 г. в актовата зала на 140. СУ „Иван Богоров“, се проведе открита педагогическа практика с учители по хореография и корепетитори на тема: „Прилагане на учебната програма по хореография за IV клас“.

Под строгото и професионално ръководство на ЗДУТД – г-н Марио Гергинов, организацията бе на високо ниво.

Междуинституционалният посредник г-жа Ваня Блъскова – старши експерт в РУО София-град по изкуствата и директорът Мая Зафирова откриха мероприятието, като приветстваха присъстващите.

Гости бяха: заместник-директори, хореографи, корепетитори, председател на НЧ „Витоша“, от 33 ОУ “Санкт Петербург“, 92 ОУ „Димитър Талев“, 199 ОУ „Свeти Апостол Йоан Богослов“, 74 СУ „Гоце Делчев“, 72 ОУ „Христо Ботев“, Националният учебен комплекс по култура – Горна баня, СУ „Христо Топракчиев“, 05 ОУ „Иван Вазов“, НУ „Архимандрид Зинови“, Център за изкуства, култура и образование „София“, колеги учители и други.

Благодарим на талантливите ученици от IV „б“ клас, които демонстрираха умения и знания с иновативен характер в областта на българските народни танци. Показаха се техники за загрявка на земя, които впечатлиха всички присъстващи, както и общоприетата структура за екзерсис. Училището прилага политики в областта на приобщаващото образование, като залага на концепцията, че всяко дете притежава талант, който се развива чрез изкуствата.

Благодарим на всички присъствали гости! Гордеем с танцувалните постиженията на учениците от 140. СУ „Иван Богоров“.

Хореограф: Марио Гергинов – ЗДУТД

Корепетитор: Георги Величков

Класен ръководител: Анита Стоянова

ГЦОУД: Сийка Величкова